Новоєгорівський ДНЗ Новоєгорівської сільської ради
Навчальний процес

 

 

 

"Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру".

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:


- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Завданнями дошкільної освіти є:


- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
Єдина науково-методична проблема, над якою працює дошкільний навчальний заклад: «збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини через використання інноваційних технологій».

Основні завдання дошкільного навчального закладу на 2014-2015 н.р.:

·Розвиток творчих здібностей дітей, шляхом впровадження нетрадиційних форм зображувальної діяльності;

·Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку з вадами мови шляхом створення мовленнєвого розвивального середовища;

·Організація умов для збереження психофізичного здоров’я дошкільників через впровадження здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій.

В організації навчально-виховного процесу колектив ДНЗ керується:

Законом України «Про дошкільну освіту»,

Програмою виховання й навчання "ДИТИНА".

Завданням методичної служби є:

Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя
Стимулювання творчого потенціалу та іноваційних пошуків
Підвищення педагогічної культури вихователів
Вдосконалення педагогічної майстерності
Розвиток спеціальних умінь та навичок
Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Базується на принципах методичної роботи:

Педагогічна співпраця з вихователем
Робота в режимі довіри, доброзичливості
Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
Принцип допоміжно-регульованого контролю
Надання вихователеві права вибору
Системність методичних заходів
Принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні
Щоденна допомога
Випереджувальний характер методичної роботи

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

Курси підвищення кваліфікації
Науково-практичні семінари
розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах
узагальнення досвіду роботи педагогів

Методична робота з кадрами:

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
Курсова перепідготовка
Атестація педагогів
Наставництво
Педради
Семінари
Консультації
Колективні перегляди
Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

Круглий стіл, диспут, консультації
Інтерактивні лекції
Навчальні тренінги
Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп
Вивчення структури та оснащення матеріального середовища
Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять